Festival

 
 
Festival "Voor Niets Gaat De Zon Op" Editie 2017
 

Dit jaar willen we met festival Voor niets gaat de zon op de verschillende stadswijken in. Juist de wijken waar veel armoede is, want voor mensen in armoede is dit festival bedoeld.

Vorig jaar juni stonden we met de tweede editie evenals de eerste in 2015 op de Grote Markt in Groningen.

Voor mensen die tot de minima behoren willen we dit festival dichter bij hun huis gaan organiseren, om zo de drempel nog lager te maken.

Ook willen we nieuwkomers, de statushouders, op allerlei manieren betrekken bij dit festival. Niet alleen als bezoeker, maar ook als vrijwilliger om de dag tot een succes te maken.

Dat kan als gastvrouw, gastheer, in de bediening, bij het maken van wereldgerechten, want we willen heel graag een festival met aandacht voor andere culturen.

Participatie is een begrip waar we niet meer omheen kunnen. Daarom voeren wij deze gedachte ook uit met betrekking tot het festival Voor niets gaat de zon op. We willen een uitgebreide informatiemarkt aanbieden op het gebied van welzijn, dagbesteding, onderwijs, vrijwilligerswerk en inkomensondersteunende maatregelen. Daarbij hopen wij participatie een gezicht te kunnen geven. We brengen de diverse organisaties in contact met de mensen voor wie zij iets kunnen betekenen.

We noemen het een festival dus is er alle ruimte voor muziek, live acts, kunst en cultuur en lekker eten. Onze bedoeling is te proberen mensen uit de desbetreffende stadswijken daarvoor te laten participeren binnen het festival.

Organisaties die al eerder hebben deelgenomen aan festival Voor niets gaat de zon op (en die we uiteraard graag terugzien op deze derde editie) zijn oa. WIJ Groningen, MJD, Link 050, Humanitas, Noodhulp.nl, de Partybank, Stichting Knip, Rechtswinkel, Werkpro, Jimmy's, Minimaloket Gemeente Groningen, Vrouwencentra (zoals Jasmijn en De Boei).

De website is nog onder constructie voor de nieuwe editie maar staat nog wel online: http://www.voornietsgaatdezonop.net/

Uiteraard zullen we updates over het festival op facebook gaan plaatsen en publiciteit genereren middels diverse wijkkranten en wijkwebsites en andere sociale media via het verspreiden van flyers en posters.

Hhoud de website in de gaten voor nieuwtjes en updates.

 

Onze contactgegevens:

Samevents4U

Maarten Dölle en Saskia Osinga

Festivalorganisatie

festival.voornietsgaatdezonop@gmail.com

tel. 06-40340983
Kies pagina: 1 2